Skift placering

Legal

Tilbud om produktrefusion fra O’Keeffe’s

Vi er så sikre på, at du vil elske vores O’Keeffe’s-produkter, at hvis du ikke er fuldt ud tilfreds, refunderer vi 100 % af kontantprisen betalt i form af et digitalt gavekort i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. 

For at gøre krav på det skal du blot indsende din anmodning ved at bruge formularen “Kontakt os”. Inkluder tydelige billeder af din købskvittering (som viser købsprisen og købsdatoen) samt et billede af dit produkt (som viser produktbatchkoden) sammen med dit krav. Klik her for at komme til vores Kontakt os-side og starte processen.

 

O’KEEFFE’S COMPANYS VILKÅR OG BETINGELSER FOR TILBUD

 

 1. I Storbritannien er Gorilla Glue Europe Limited, som handler som O’Keeffe’s Company, der er registreret i England og Wales med firmanummer 09219236 og hvis registrerede kontor er på 26 Eaton Avenue, Buckshaw Village, Chorley, England, PR7 7NA (“vi“, “vores“, “os“) arrangøren bag tilbuddet om produktrefusion (“tilbud om produktrefusion“).
 2. I Den Europæiske Union er GG Brands Netherlands BV som handler som O’Keeffe’s Company, der er registreret i Holland med handelskammernummer 83721215 og hvis registrerede hjemsted er Lichttorren 32, 5611 BJ, Eindhoven, Holland (“vi“, “vores“, “os“) arrangøren bag tilbuddet om produktrefusion (“tilbud om produktrefusion“).
 3. Disse vilkår og betingelser (“betingelser“) angiver de komplette vilkår, som du (“dig“, “din“) kan følge for at stole på vores tilbud om produktrefusion.  Du bekræfter, at når du fremsætter et krav om produktrefusionstilbuddet, er alle de oplysninger, du har indsendt, sande, nøjagtige og fuldstændige, og du overholder og accepterer at være bundet af betingelserne.  Du vil til enhver tid handle i god tro over for os.

Hvem kan gøre krav, og hvordan man gør krav

 1.  For at gøre krav skal du (i) have købt et “O’Keeffe”-produkt inden for de sidste 30 kalenderdage, (ii) være utilfreds med produktet og (iii) være bosiddende i Danmark. Du vil kun få refunderet det beløb, du har betalt for produktet kontant f.eks. køb foretaget via en forhandlerloyalitetsordning, herunder betaling med point, vil ikke være dækket af vores tilbud om produktrefusion.
 2. For at gøre krav på vores tilbud om produktrefusion skal du bruge formularen Kontakt os på vores hjemmeside: [https://okeeffesco.dk/kontakt-os/].
 3. Du skal kunne fremvise det fysiske produkt for at påvise rimelig brug og kvitteringen, der viser dit køb.  Når du fremsætter et krav, bør du inkludere klare billeder af begge.   Hvis enten kvitteringen eller produktet er blevet kasseret, vil du ikke være berettiget til produktrefusionstilbuddet.
 4. Vores privatlivspolitik [https://okeeffesco.dk/politik-om/] gælder, når du fremsætter et krav via vores Kontakt os-formular.
 5. Du skal fremsætte dit krav inden for 30 kalenderdage fra købsdatoen, der fremgår af din købskvittering.  
 6. Krav mod vores produktrefusionstilbud er begrænset til ét køb af hvert af vores kvalificerede produkter pr. husstand inden for et kalenderår. Hvor du fremsætter krav vedrørende flere produkter, vil vi vurdere hver enkelt på individuel basis, men vi kan overveje de andre krav samlet.  
 7. Vi kan anmode om yderligere oplysninger for at behandle din anmodning om produktrefusionstilbud. Vi forbeholder os retten til at verificere ethvert krav, der er fremsat mod tilbuddet om produktrefusion, herunder ved at anmode om produktet eller købskvittering til fysisk inspektion.  Vi kan efter vores eget skøn afvise et krav, der ikke opfylder berettigelseskravene i disse betingelser, og/eller vi ikke med rimelighed anser for at være fremsat i god tro.  

Tilbud om produktrefusion

 1. Hvis dit krav lykkes, sender vi dig via e-mail til den adresse, du har inkluderet i kravet, et forudindlæst digitalt gavekort op til værdien af kontantdelen af den pris, du har betalt for det produkt, du har gjort krav mod.  Vi har intet ansvar over for dig for at sende denne elektroniske refusion, hvis du ikke har inkluderet en gyldig e-mailadresse som en del af dit krav.  
 2. Hvis det produkt, du gør krav mod, er købt gennem et multikøbstilbud eller anden rabat, vil vores produktrefusionstilbud kun relatere til den faktiske kontantpris, du har betalt for det pågældende produkt.
 3. Vores tilbud om produktrefusion dækker kun produktprisen og udelukker alle andre omkostninger, herunder eventuelle porto- og emballeringsomkostninger, som du har pådraget dig i forbindelse med dit køb af produktet. 
 4. Produktrefusioner kan tage op til 30 kalenderdage at behandle, efter at vi har modtaget dit krav.

Generelle oplysninger

 1. Hvis du har spørgsmål om vores refusionstilbud, eller hvis du har brug for at komme i kontakt med os, skal du kontakte os via vores “Kontakt os”-side på følgende link [https://okeeffesco.dk/kontakt-os/].
 2. Vi forbeholder os retten til at ændre eller trække dette tilbud eller disse betingelser tilbage til enhver tid uden varsel.  Den opdaterede ordlyd af disse betingelser vil være tilgængelig, så længe vores tilbud om tilbagebetaling er tilgængeligt på [https://okeeffesco.dk/]
 3. Vi forbeholder os retten til at tilbageholde eller annullere ethvert krav, hvor du overtræder, eller vi med rimelighed har mistanke om, at du har eller vil overtræde disse betingelser.
 4. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle typografiske eller andre fejl i vores administration af dette refusionstilbud.
 5. Vores beslutning om ethvert aspekt af et tilbagebetalingskrav er endelig og bindende, og der vil ikke blive indgået korrespondance om det.
 6. I det størst mulige omfang, loven tillader, udelukker vi ansvar for ethvert tab, skader og krav, som en person har pådraget sig i forbindelse med vores produktrefusionstilbud og ethvert krav, der er fremsat i forbindelse med dette.
 7. Dette tilbud om produktrefusion er et supplement til og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.
 8. I Storbritannien er produktrefusionstilbuddet sammen med disse betingelser underlagt lovene i England og Wales og vil være underlagt de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion (bortset fra at du også kan fremsætte et krav ved domstolene på dit bopælssted, forudsat at disse er i Storbritannien).
 9. I Den Europæiske Union er produktrefusionstilbuddet sammen med disse betingelser underlagt hollandsk lovgivning og vil være underlagt den eksklusive jurisdiktion for domstolene i Holland.

 

Udgivelsesdato: august 2023